ارزیابی

آیا کسی دوستتان دارد؟

/ 4 نظر / 5 بازدید
saman

سلام هميشه کسی هست که انسان را دوست داشته باشد ما بايد ديدمان را عوض کنيم من در تنهايی خودم ديدم که کسی مرا دوست دارد وبدون ثيد خود را دراختيار اوقرار دادم بدون هيچ شرطی آنزمان که در آتش تنهايی خود م سوختم او دست فرشته ايش را به من داد کسی هست تو خود نخواسته ای

hossein kaji

به عنوان یک دانش آموز فلسفه باید بگویم که ابتدا باید در باب مفهوم دوستی به توافق رسید.

مهم نیست

نميدانم

صدف

هميشه کسی هست که انسان را دوست داشته باشدَ البته تو هم بايد از نعمت دوست داشتن بهره مند باشی!؟