موسیقی فولکلوریک عشق و مبارزه

همه کسانی که موسیقی فولکلور ایران را میشنوند، ردپاهای عظیمی از عشق را می یابند اما وقتی این ابزار در خدمت چریکها و سیاست بازها قرار گرفت، همه طراوت عاشقانه آن زیر پای شبه آرمانها له شد.


عزیز جون دست من بر دامنته عزیز جون دست من بر گردنته


 

/ 1 نظر / 11 بازدید
افشار

سلام هرقدر تشکر کنم جهت زحمات شما کم است . ازبرنامه های برگ سبز خبری نیست استدعا دارم قرار دهید