حکیم امروزی

·     کمی بذله گو

·     کمی متلک گو

·     کمی وبلاگنویس

·     کمی سفر کرده

·     کمی کم حوصله

·     کمی گیج

·     کمی بی دست و پا

·     کمی هم دست و پا جلفتی

·     کمی همه کاره

·     کمی آداب ندان

·     کمی شلخته

·     کمی خندان

·     کمی گریان

/ 2 نظر / 5 بازدید