موالی

....

- اعراب بر موالی مباهات می نمودند که ما شما را از بردگی و اسارت ازاد ساختیم و از کفر و شرک و پلیدی نجات داده و به اسلام رهنمون ساختیم . ما شما را با شمشیر سعادمند ساختیم و با زنجیر به بهشت کشاندیم . پس همین دلیل کافیست تا بدانید ما از شما برتریم .

ـ اعراب معمولا کارهایی را برعهده موالی می نهادند که از اهمیت واعتباری برخوردار نباشد . به عنوان نمونه شغل قضاوت به هیچ عنوان به موالی واگذار نمی گردید ؛ چرا که به عقیده عرب این قبیل مقامات شایسته مردم پدردار و با خانواده بود و کسی باید دارای این مقام گردد که اصل و نسب پرافتخاری داشته باشد .

-اقتدا نکردن اعراب به موالی در خواندن نماز از دیگر موارد پست شماری موالی محسوب می شود . و جالب انست که اگر هم بالفرض اعراب به موالی اقتدا می نمودند به انان می گفتند که برای فروتنی و تواضع نسبت به خداوند چنین کاری انجام داده ایم .

- عربان به هنگام مهمانی موالی را ولو اینکه دانشمند و متقی و مومن بود اجازه نشستن بر سر سفره نمی دادند و او او را بر سر راه می نشاندند تا همگان دریابند که او از اعراب نمی باشد .

- معاویه بن ابو سفیان بدان حد موالی را پست می شمرد که از بیم انکه انان به سبب افزون گشتن تعدادشان دردسرساز گردند تصمیم به نابودی و سربه نیست نموده انان و یا حداقل برخی از انان گرفت لیکن سرانجام بر اساس مشورت یارانش از اجرای چنین تصمیمی خودداری نمود . به واقع با از این جریان می توان به عمق تفکر نژادپرستانه عربان پی برد ؛ خلیفه مسلمین به حدی این موضوع به ذهنش لانه کرده است که انگار می خواهد هزاران گوسفند را سر ببرد و هیچ عیبی هم در این عمل نمی بیند .

- اعراب موالی را به کنیه صدا نمی کردند و موالی را از داشتن کنیه منع می ساختند . در حالیکه یکی از رسوم و افتخارات اعراب خواندن یکدیگر به کنیه بود .

-عربان با موالی هرگز در یک ردیف راه نمی رفتند و انان را علوج یعنی خدانشناس ها و نادانان می خواندند .

-اگر کسی از اعراب می مرد موالی را اجازه نمی دادند تا به همراه دیگران بر ان میت نماز گذارند .

 -حجاج بن یوسف حاکم عراق به روزگار امویان بر دستان موالی داغ می نهاد و نشان می گذاشت تا از سایر طبقات شناخته شوند .

- حجاج پس از شکست دادن ابن اشعث ؛ ان دسته از موالی را که در معیت او بودند دستگیر نمود و برای انکه انان را پراکنده سازد و از اجتماع مجددشان جلوگیری نماید دستور داد تا به دست هریک از انان نام سرزمینی را که بدانجا تبعید می شوند خالکوبی نموده و داغ زنند .

- اعراب به هنگامیکه چیزی می خریدند و به خانه بازمیگشتند اگر در میان راه با یکی از موالی روبرو می گشتند او را مکلف می کردند تا وسایل را به مقصد رساند .

- اگر عربی پیاده بود و فردی ازموالی را سواره می دید مولی را وادار می ساخت تا مرکب خویش را در اختیار او قرار دهد .

- اعراب زن دادن به غیر عرب را نوعی بردگی و بندگی وننگ می دانستند ؛ انان حاضر بودند حتی دختران خویش را به افرادی از پست ترین قبایل عرب شوهر دهند اما به هیچ وجه رضا به ازدواج انان با فردی از عجم نمی دادند .

- موالی اجازه نداشتند بدون اجازه اربابان سابق ؛ دختران خویش را شوهر دهند .

- به هنگام نبرد ؛ اعراب موالی را با پای پیاده و شکم گرسنه به اوردگاه می بردند و به انان اجازه سوار گشتن بر اسب و شتر را نمی دادند و پس از جنگ حتی اندک سهمی از غنایم به انان نمی دادند .

منبع

/ 16 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عيسي

آن يا يكي نيست چون با تسلط چند قرني اسكندر و بعد تسلط اعراب و دو تا سه حمله سنگين مغولها و تسلط باز... و بعد ... آن يا مي شود چند تا ! و اگر مانعه الجمع هم نباشد اثري از آن ادعاي باشكوه اوليه نمي ماند كه، مي ماند؟ تنها كار تمدني كه مي توانيم به آن تكيه كنيم يا نقدش كنيم يا بهش افتخار كنيم متعلق به صفويه است و قبل از آن هم ميراث اعراب. ادعاهاي مربوط به قبل از آنها ارتباطشان به ما همان اندازه است كه مثلا سوابق تاريخي آفريقا يا آمريكا يا چين.

محسن

البته اگر آثار زير را هم آثار تمدني بدانيم (كه قبل از صفويه ساخته شده اند،)احتمالا توسط اسكندر و اعراب و مغولها ساخته شده اند (البته فقط نميدانم برادران سابق الذكر چرا اين آثار را در سرزمينهاي مادري خويش و بزبان اصلي خودشان خلق نكرده اند و صاف آمده اند در اين تاريخ و جغرافياي ايران پس انداخته اند كه عده اي بدبخت مثل ما غصبشان كنيم) تخت جمشيد شاهنامه فردوسي حافظ و سعدي مسجد جامع دامغان چارطاقي نياسر ارگ بم ميل رادكان طاق بستان بقيه اش را همخودت يك نظر به نقشه هاي ايران بنداز ببين يك دره آباد هست. با منطقي كه ارائه كردي نميدانم چرا حتي صفويه بايد در اين صف جا بگيرد. همه آنچه كه ميتواني بدان افتخار كني آن چيزهاييست كه شخص شخيص خودت ساخته اي باشد و بقيه اش هيچ شكوهي ندارد. اين انقطاع تاريخي ات خيلي قاطع است.

عیسی

بین چند بنای تاریخی که در زمان امارت به اصطلاح بیگانان ساخته شده و تمدن فاصله زیادی است! که البته خیلیها نمی دانند. این که دوره صفویه با قبلش فرق دارد دلایلی دارد که اول بار بصورت ساخت یافته از دکتر فرهنگ رجائی شنیدم که می گفت در زمان صفویه فرهنگ و اقتصاد رونق داشته و امنیت و سیاست پایدار بوده و ... البته نگفتم شخصا به ... افتخار می کنم بلکه مفهوم جمعی و اجتماعی آن را بکار بردم که: تنها كار تمدني كه مي توانيم به آن تكيه كنيم يا نقدش كنيم يا بهش افتخار كنيم متعلق به صفويه است و قبل از آن هم ميراث اعراب...

عیسی

برادران مذکور هم در سرزمین خود و به زبان خود آفریده های کمی ندارند که محسن خان! فکر کردی فقط در این آب و خاک خشت خام روی هم گذاشتند؟ شاید هم یک تقسیم کار تاریخی بوده: برادران مذکور امارت می کرده اند و اجداد ما هم پس از تامین همه نوع نیازهای آنها شاعری هم می کردند.

عیسی

هیچ می دانی اعراب چندین قرن بر چه وسعتی حکومت می کردند؟ هیچ می دانید مغولها صدها سال از مغولستان کنونی تا اروپا حکومت می کرده اند؟ و ترکها هم از اسیا تا قلب اروپا؟ آیا فکر می کنی صدها سال حکومت بر چنان وسعتی شوخی است؟ می دانید چه حجم و چه پیچیدگی از مسائل را صدها سال حل کرده بوده اند؟ آیا دقت کرده اید که تقریبا عمده نخبگان معدود این مملکت را کاملا به خدمت گرفته بودند؟ و...

کسی حساب نمی کند که اگر اعراب حداقل یکبار و مغولها حداقل دو بار و ترکها هم چندبار این سرزمین را طبق ادعاها اگر شخم زده اند و مردان را قتل عام کرده اند پس ما بازماندگان ژنتیک و فرهنگی همینهائی هستیم که باهاشان دشمنی می کنیم! شمال و جنوب و شرق و غرب هم فرق ندارد که آنان همه را تسخیر کرده بوده اند.. مسئله من البته این نیست که کدام آنها برتر بوده اند. دغدغه ذهنی من این است که اکتفا و افتخار به تاریخی دور که اطلاعات موثق چندانی در باره آن نداریم ذهن عده ای را فلج کرده است و خصومت کور نسبت به تاریخ نزدیک خود و اقوام غیرپارس را می پراکند. تاریخی چنان دور که همه میراث مادی و معنوی آن نه به یکصدم میراث اعراب می رسد و نه به یکهزارم میراث دوره صفویه.

آقا صلوات بفرستید!

محسن

عیسی خان عزیز آنچه میخواهی بگویی چرا این همه نیازمند شرح و تفضیل است؟ حقیر فقط از یک منبعی رفتاری که اعراب با ایرانیان کره اند را روایت کرده ام. این میتوانست رفتاری باشد که نازیها با یهودیها یا صرب یا روسها کرده اند. با این حساب روسها صربها یا یهودیها حق ندارند اینکارهایی ک تو میگی را بکنند. همین بلاها و بدترش را مغولها هم کرده اند و تورانیان و تاتارها ایضا. سوالت این بود که فرزنذ اینهاییم یا آنها؟ احتمالا جواب تو این است که همه یهودیها صربها و روسها آلمانی اند. البته انکار نمیکنم که آدمی که نه زبانش نه تاریخش نه مذهبش نه اساطیرش و نه حتی تقویمش با بقیه نمیخواند خوب با بقیه فرق دارد دیگر تو میگی ندارد؟ وقتی هم با دیگران فرق داشته باشی میگردی دنبال تفاوتهاف شباهتها، ارتباطات و چیزهایی از این دست. این پست یکی از آن ارتباطات بوده است.

عیسی

محسن عزیز از علت تفصیل زیاد پرسیده ای در حالی که انگار حرف اصلی را نگرفته ای! در طول تاریخ زبان و مذهب و تاریخ و اساطیر و تقویم ما چندان متفاوت از منطقه نبوده عزیز. تفاوت مذهبی خیلی متاخر و متاثر از صفویان است و تسلط زبان فارسی متاخرتر و عمدتا متاثر از ایده یک کشور یک زبان رضاشاه است و نظام نوین آموزشی. البته هنوز بدون الفاظ عربی و مفاهیم اسلامی تقریبا هیچ چیز مهمی به این زبان متفاوت نمی توان نوشت یا گفت. این متفاوت بینی نادرست آبشخور هویتی جعلی است که با سانسور شدن بخش عمده تاریخ گونه گون به دست می آید که خود ریشه نژادپرستی کوری است که در در صد سال گذشته در جای جای این مملکت قربانیان خیلی زیادی گرفته است و اگر قرار باشد فردی مثل محسن هم حاضر به تفکر در باره آن نباشد قربانیان بیشتری نیز خواهد گرفت. متفاوت بودن ما از بقیه منطقه در صورتی قابل بررسی است که لیستی داشته باشیم از افتخارات یا صناعات خالص یعنی به زبان مورد علاقه در زمان حکومت پادشاهان مورد علاقه به دست نژاد مورد علاقه! به چنین لیستی احتیاجی ندارم چرا که به فکر جامعه ای پلورالم ولی کسانی که می خواهند راه نازیها

محسن

آنچه گفتی بی شک مایه های بسیار دارد از حقیقت. اینکه در نگاهی تحلیلی نباید تفاوتهای زیادی بین ما با دیگران باشد اما بیاد داشته باش آنچه که این تفاوتهای کوچک را بزرگ میکند نحوه رفتاری است که دیگران با ما و ما با دیگران کرده ایم. اینکه میتوانیم همه را ذیل جنس بعنوان انسان قرار داد ولی کمکی نمیکند برای درک اینهمه تغییراتی که با آن روبروییم. خواستم بگویم که گاه علیرغم تفاوتهای جزیی بین ما و اعرابف آن رفتارها هم تاثیرات کمتری از تفاوتها برای شکل دادن ارتباط ما ندارند. یعنی احتمالا ما بیشتر نیازمند این توصیه باشیم که چندان با دیگران فرقی نداریم. کافیست سری بزنی به رسانه های همین دور و برمان و تصویری که از ما دارند و اینکه این تصاویر بیشک همان رفتارها را موجه کرده است. سنگها بسته و سگها باز.