بوق

اینجا در بسیاری مواقع مشکل سیاست بازیگران نیستند، سیاهی لشکرها هستند.

/ 1 نظر / 5 بازدید
عباس

مشکل دیگر استفاده کارگردانان ازموج سیاهی لشکر ها برای محدود کردن بازیگران است. قاعده سیاست بازی در ایران همیشه بر موج سواری بوده است.