ماهیگیری

بعضی ها در مقابل این قاعده که، اگر میخواهی کسی را یک روز سیر کنی یک ماهی بهش بده، ولی اگر میخواهی یک عمر سیرش کنی ماهیگیری یادش بده، برای ندادن ماهی شان هم که شده، ادای تدریس ماهیگیری را در میآورند.

/ 1 نظر / 4 بازدید
a.m

ته ماهی آمادوا برر.بیه کاردمله بیر.