غیرت و ادکلن

دوستی میگفت بردگان سازنده اهرام مصر از ما باغیرت تر بودند، چون به راحتی زیر بار کار برای دیگران نمیرفتند و میبایست شلاقشان زد، اما ما هر روز صبح تر و تمیز و ادکلن زده در سرکارهایمان حاضر میشویم.
نتیجه : لطفا با ادکلن در سرکار حاضر نشوید.

/ 0 نظر / 6 بازدید