پیری

هنوز هم گرمی دستهایی مرهم زخم های کهنه و ناسور است.
هنوز هم از سفر سیر نشده ام.
هنوز هم یکی از زیباترین چیزهای دنیا این است که هر غروب در یک جایی دیگر باشی.
سرنوشت آدمها همیشه تراژیک ترین قصه هاست.
آقا یکی به ما بگه از این جا بریم یا نه؟
کجا بریم؟

/ 0 نظر / 5 بازدید