مدیریت شهری و کشوری

راه حل های مسئله آلودگی هوای تهران، ترافیک، محیط زیست، درآمدهای ملی، کنترل جمعیت، مهاجرت و ......

/ 4 نظر / 5 بازدید
48

[لبخند][گل]

محمد حسینی

منحصر بفرد بود.[دست]