...

سالها بود که چنین داستانی را نخوانده بودم. داستانی از انحطاط ویرانی سیاهی جنون و خیال. نقد خردکننده از تمدن، انگلستان، هند و دین.آمیختگی خیال و واقعیت آنچنان که گویی مرزی در میان نیست. داستان پیروزی انسان مسخ شده بر انسان مجنون که جز این دو گریزی برای انتخاب نیست. رویا میپردازم چون هستم یا چون هستم رویا می پردازم؟

/ 1 نظر / 10 بازدید
عباس

خداییش داستان این تبلیغی که این زیر نوشتند از آن داستانی که تو خوانده ای جالب تر نیست؟