هر روزه نویسی

مشکل بزرگ بسیاری از کانالها، برنامه های رادیو و تلویزیونی، روزنامه ها و وبلاگ های ما اینست که باید هر روزه بگویند و بنویسند.
نسبت سخن و یا نوشته خوب به خواندن بسیار کمتر از یک درصد است.
مخرج این کسر برای ما فارسی زبانان نیز از خجالت آورترین آمارها است.
آیا بهمین علت نیست که بسیاری از این رسانه ها نیمه عمری در حد چند روز دارند و بعد میمیرند؟


پس بیایید و هر روز ننویسیم و نگوئیم و کمی هم بخوانیم.

/ 0 نظر / 6 بازدید