دهمامیسم

خدا نگهدارد دوست خوبی را که با هم همکار هستیم و تاثیر فراوانی بر همکاران دارد. این تاثیر چنان است که گاه فکر می کنم همه کارمندهای مرد ایرانی، بصورتی ناخودآگاه رو بدان سمت دارند. آنچنان که روزگاری، تفاوت اینان، فقط در اسامی شان خواهد شد و نام فامیلی همه، یکسان خواهد بود. قواعد و اصول این سنت بشرح زیر است:
1.شما مهمترین و کلیدی ترین فرد نه تنها در بخش، که در امور و در کل شرکت هستید، آنچنانکه اگر نباشید، اضمحلال سیستم اجتناب ناپذیر است.
۲. جز شما، بقیه فقط در حال وقت گذراندن در اینجا هستند و پول یامفت میگیرند.
۳. اگر کشمش یا خرمایی دارید که میخواهید تعارف کنید، به خانمهای همکار تعارف کنید. آقایان دندشان نرم خودشان بروند و بخرند.
۴. بقیه چیزی از دنیا نمی فهمند و ارتفاع دنیاشان، همین سقفی است که بالاسرشان هست.
۵. خیلی عجیب است که تمام سوالاتی که شما دارید، را فقط خانم ها میتوانند پاسخ دهند.
۶. میتوانید ساعتها در باره اخترشناسی حرف بزنید، بشرط آنکه آخرین کتابی که "اخترشناسی برای کودکان" است را 20 سال قبل خوانده باشید.
۷. دیگران باید غمتان را بخورند غم خودشان را هم خودشان بخورند.
۸. برای دانشمند شدن کافیست اخبار علمی و فرهنگی تلویزیون را ماهی یکبار تماشا کنید.
۹. اگر قرار است چند نفر به نامه ای پاسخ دهند، خیلی فکر بقیه نباشید، هر وقت کار خودتان تمام شد، پاسخ نامه را بفرستید.
۱۰. اگر میخواهید پول زیادتر بگیرید، کافیست سعی کنید بقیه کمتر بگیرند.
۱۱. هر کتاب و مطلبی بخوانید حتما بخشی از آن به موضوعاتی خاص می پردازد. شما در کشف این عناصر واقعا استاد هستید.
۱۲. یکی از تخصص های ویژه شما، داشتن دانش تاثیر غذا بر امیال جنسی است.
۱۳. لذت بردن از زندگی یک موقعیت کاملا فردی است. گور بابای خانواده. آدم که با زن و بچه اش جایی نمیرود.
۱۴.اگر بخواهید آدمهایی که دوستشان دارید را بخاطر بیاورید، خیلی خیلی باید جان بکنید و فکر کنید، تا نامی را بیاد آورید. تازه آنها که بیادتان می آیند، فعلا با شما هیچ ارتباطی ندارند، حداکثر قبلترها رئیستان بودند.
۱۵. یکی از ایراداتی که به شما میگیرند این است که هرگز جمله ای را سالم و براساس قواعد زبان فارسی نمیتوانید کامل کنید، ولی اهمیت ندهید.
۱۶. اگر کل نامه هائیکه در یکسال پاسخ داده اید، حتی به 20% تعداد نامه های بقیه همکارانتان نمیرسد، هم چندان اهمیتی به این موضوع ندهید.
۱۷........................... (خودتان جای خالی را پر کنید)
۱۸. برایتان خیلی عجیب است که آدم که کتابی را میخواند نیازی هم داشته باشد اسم کتاب و نام نویسنده را هم بخاطر بیاورد.
۱۹. نمیدانید چرا همه با شما لجند.?

/ 1 نظر / 5 بازدید
دوستدار سقراط

توصیف دقیقی بود