کیستیم؟

آنچه که هستیم را میتوان در این شرایط دید:

در حالت خشم

در مواجهه با رنج و دردی جانکاه

و هنگام اوج شعف و شادی.

در این شرایط، میتوانیم، آن که را، در درونمان، بر ما حکومت میکند، بشناسیم.

/ 0 نظر / 5 بازدید