خطای دید

وقتی داده های صحیحی وجود ندارد تحلیلها خطا خواهند داشت

برای کالیبره کردن تحلیلها باید داده هایی را بکار گرفت که در شرایط عادی تری استخراج شده اند

ایرانیان به چه می اندیشند؟

چه سودایی در سر دارند؟

برادری برابری آزادی کدامیک خواسته اولشان است؟

داده های کدام دوره زمانی بکار تصحیح تحلیل ها می آید؟

/ 2 نظر / 5 بازدید
حمیده

گاهی خودخواهانه طالب اینم که هیچ ایرانی یی نیاندیشد .. شاید که حقیقتن و واقعن اوضاع بهتر شود اینروزها انگار ایرانیان دغدغه ی سفره دارند و دیگر هیچ

حمیده

منظورم اینه بعضی ها فقط متولد ایران اند .. و اندیشه شان بس غریب ! از تشخیص نداشته شان دل آدم می گیرد