مهمانی

لباس نو می پوشی و دل از همه چیزهای غیر میشویی و آماده میشوی که به مهمانی بروی. یکی، هرسال، سر موعد معینی، برایت دعوتنامه ای می فرستد تا به خانه اش بروی و برایت، همه چیز مهیا ساخته است. همه آن چیزهایی که، همیشه شادت میکند، را مهیا میکند. برایت یادهات را زنده میکند. یادهایی خوش و دلپذیر. آشتی با شبها، خودت، سفره افطار، عمق سحر، آقاجان و قرآن.
فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر همه شادان مبارک باد.

/ 0 نظر / 7 بازدید