مهمان نوازی

دوستی نقل قول میکرد که وقتی واحدی یکی از مجریان برنامه های صبح تلویزیون، به شهرشان آمده بود، مردم در جلوی هتل اقامتش برایش هورا میکشیدند و وقتی بیرون آمد تا به احساسات مردم با تکان دادن دست پاسخ گوید،
مردم هویش کردند.

/ 1 نظر / 7 بازدید
hossein kaji

ايرانی هستيم ديگه!