خیانت به خویشتن

اگر جامعه هیچ نوع مهندسی کلان اجتماعی را بر نمی تابد، چرا بشر از مهندسی کلان در طبیعت دست بر نمیدارد؟

درک ساده ما از طبیعیت و و تبدیل آن به ماشینی با یک ورودی و خروجی،سبب شده است که دهها سال است، آنرا انگولک و بخیال خود مدیریت کنیم و برایش برنامه های کلان بریزیم، و بعد ببینیم گند کارهای مان از جای دیگر بیرون زده است.

/ 0 نظر / 5 بازدید