زندگی

خیلی از ما وقتی به جایی برای گردش و سیاحتی میرویم، با دوربینی در دست، عکسهایی و فیلمهایی میگیریم. اما یادمان میرود که هنوز، دیدن زنده بعضی از مناظر، لذت بخش تر از دیدن آنها در قاب آلبوم هایمان است. گاهی دیدنی ها را نه از پشت دوربین ها، که با چشمهایمان ببینیم.

/ 0 نظر / 5 بازدید