گاز روسیه

امیدوارم بلائی که روسیه بر سر اوکراین در خصوص گاز آورد، سر ایران موقع تحویل سوخت غنی شده نیروگاه نیاورد.

/ 2 نظر / 6 بازدید
a.m

یک تن ماهی سفید دریایی داریم .یک تن میگو داریم.یک تن ترکمن ذاریم.یک تن امل داریم.همه کار میکنیم.آب حوض میکشیم. امینه حجتی با همکاری دایی جون

Isa Pilehvar

مگر قبلا با چنان نکرده؟