آموزش

خانواده، مدرسه و دانشگاه و جامعه، خیلی چیزها می بایست به آدمها می آموخت، که هرگز هیچکس، آنها را به خاطر این قصور در وظایفشان، به چالش نمیکشد. زیستن به تنهایی و با جمع، گفتگو با خود و با دیگران، اخلاق، درک زیبایی و هنر و فلسفه و موسیقی. وظایف زیادی داشتیم که از یادشان برده ایم بسکه در حال غر زدن و نالیدن بودیم.

/ 3 نظر / 5 بازدید
موسیو لینک کلن

درود و سپاس بخاطر گیلانشاه و نیز پند و همه چیز کاکا جان :) پیروز باشید :)

مازیار

چیز هایی هستند که هیچ کس نمیتونه به آدم یاد بده، نه خانواده، نه مدرسه، نه دانشگاه، نه ... . آدم خودش باید از مسیرهایی عبور کنه تا راه های جدید رو با چشم خودش ببینه.

محسن

بايد به آن ليست ياد دادن "ياددادن" را هم اضافه كنم.