تثلیث

شباهت های هنرمندان و پزشکان و مهندسین

  • بسیاری شان در مرز دانش حرفه هایشان نیستند
  • حرفه ای نیستند یا اخلاق حرفه ای ندارند یا بدان عمل نمی کنند
  • موفقیت های حرفه ای خود و هم صنفی شان را با پول می سنجند
  • هیچ نسبتی جز از طریق پول با جامعه هدفشان ندارند
البته همانگونه که آمد بسیاری شان
/ 0 نظر / 48 بازدید