سوالات

وزن اصولگرایان بر اساس میزان رای نامزدهایشان طی ١۶ سال گذشته چقدر است؟

انحراف معیار آن چقدر است؟

انتخاب خیر برای بچه ها به عهده کسی هست؟

راه حل کلیدی مشکلات ما چیست؟

موضوعاتی که اینروزها بدان می اندیشم

/ 0 نظر / 7 بازدید