جستجو

نمیدانم، هنوز هم کوچکترها و جوانها و نوجوانها، به پستوهای خانه هاشان سر میزنند، تا چیزی دندان گیر، بیابند. کتابی، مجله ای و نواری از کوروس سرهنگ زاده، حواد مهدیان و ...؟
اصلا دیگر پستویی توی خانه ها هست؟

/ 3 نظر / 7 بازدید
عباس

جستجوی حقيقت و لذات زندگی در موطن گذشتگانی که خود نیز شاید صاحب آن نبوده اند.نوستالژیا... دلم برای یک شب زنده داری زیر کرسی تنگ شده است مهندس.

Isa Pilehvar

اينکه گاهگاهی کسی در پستوی خانه چيز دندان گيری به دست آورد طبيعی است ولی خدا نياورد (چندباره) روزی را که چيزهای دندان گير را فقط در پستوی خانه بتوان پيدا کرد.

شروین

سلام دوست قديم. يکی يادم است که می گفت: عشق را در پستوی خانه نهان بايد کرد ... اگر کار پستو به همين جا ختم می شد که باز هم خوب بود .