چرا سیاسی نیست؟

میدانم که در این وبلاگ خبری از سیاست نیست. دلایلش را بخوانید:
۱. فکر میکنم مشکل ما سیاسی نیست و دردسرها و بدبختی هامان نشات گرفته از سوء مدیریت باشد. بنابراین اگرمسئله ای باشد مدیریتی است نه سیاسی و من در باره هیچکدام تخصصی ندارم.
۲. عزیزی از یکی نقل قول میکرد که اینکه رئیس جمهور باید از رجل سیاسی باشد، میتواند پاشنه آشیل ما باشد و مثلا آیا نباید رجل فرهنگی یا اقتصادی یا چیز دیگر باشد. و چون ممکن است سالها بعد رئیس جمهور از طبقات دیگری باشد ما هم بر روی حوزه های دیگر شرط بندی میکنیم.
۳. براساس قاعده سود و زیان در هر کار، برای آدمی چون من، سیاسی بازی هزینه بسیار و درآمدی بسیار زیادتر برای دیگران دارد پس اجازه بدهید متنفعین آن به سیاست بپردازند.
۴. بعدشم اینجا حساب کتاب ندارد و یک وقتی بلا سر آدم میآید و ما زن و بچه داریم.
۵. خوشبختانه غم نان هم نمیگذارد.
۶. اگر کسی در تخصصی که من دارم حرفی بی ربط بزند احتمالا به دیوار میدوزمش اما ندیدم کسی، کسی دیگر را در سیاست بدیوار بدوزد هرچند کنار دیوار همدیگر را فراوان میگذارند، خلاصه جزو معدود حوزه هائیست که تخصص نمیخواهد و میشود هرچه میخواهد دل تنگت بگوید. ما هم انبان هرچی هرچی گویی مان خیلی وقته ته کشیده است.
۷. وبلاگهای زیادی هستند که از سیاست سخن میگویند پس بر ما ببخشایید.
۸. همه چیزی که بلدم نقد و روشهای نقادی است، برای ایده ها، برنامه ها و سیستمها. اما در عرصه سیاست ما، تجزیه تحلیلها به اینجا که نمیرسد هیچ، بلکه باید در نقطه ای بسیار عقب تر بایستی و آن نقطه، تجزیه تحلیلهای روانشناختی و اخلاقی است. یعنی قبل از اینکه به چیزی شروع کنی مجبوری طرف را، اول ارزیابی روانی کنی ببینی طرف تعادل روانی دارد یا نه و از مهجوران عقلی هست یا نیست. یا از نظر اخلاقی آدم سالمیست یا کثیف. و من چون نه روانشناسی بلدم و نه دیگران را ارزیابی اخلاقی میکنم بنابراین خیلی به سیاست نمیپردازم.
۹. یادم هست با عیسی پیله ور، سالهای ۷۷ و ۷۸ وقتی در باره آسیب شناسی جریان اصلاحات گپ میزدیم، یکی از نقدهامان این بود که صحنه سیاست ما دچار بلبشوی بدی شده است و آن اینست که همه اعضای پشت صحنه هم آمده اند و بازیگر شده اند. حتی بزرگان اندیشه و گنده های عشق ما جوانها، بجای تحقیق و پژوهش و تولید دانش، بدنبال جایی ثابت در روزنامه ها هستند و از همه چیز رطب و یابس می بافند. نمایشنامه خوب آن است که هرکسی وظیفه اش را خوب انجام بدهد و البته بازیگری عرصه سیاست به قامت ما راست نیامد.

/ 2 نظر / 5 بازدید
Isa Pilehvar

سلام آقاي حجتي عزيز، يكي از نقدها را اينجا آورده ايد، نقدها و تحليلهاي زيادي مطرح بود ولي صاحبان! دوم خرداد توجيه كرده و نقدها را ناديده مي گرفتند.

شایان

همه اینها که گفتی درست. اما فکر میکنم 35 ساله ها به بالا بتوانند با تو موافق باشند!