موسیقی

۱. احتمالا نوحه های جدیدی بگوش تان خورده که وقتی اول بار آن را شنیده اید یاد یکی از خوانندگان پاپ افتادید مثلا یارو برای حضرت زهرا خوانده : تو عزیز دلمی: برگرفته از ترانه ای که منصور خوانده است. اولین حس القا شده این است که چنته ادبیات ما آنقدر خالیست که باید از کیسه ترانه برداریم یا اینکه این بی باری و عقیم بودن را نه به ادبیات که به مداحها نسبت دهیم. هریک که دوست دارید.
۲. ترانه های ماندگار، یعنی آن ترانه هاییکه بسیاری در تنهایی و خلوتشان زمزمه میکنند، حداقل در یکی از ارکان شعر، ملودی، خواننده در اوج بوده اند. حیف که سالهاست نه تنها بهترین اینها در کنار هم نیامده اند که حتی یکیشان هم در اوج پیدایشان نیست.

/ 0 نظر / 6 بازدید