انتظار

درخت سالخورده به انتظار بهار بود که جوانه بزند، اما سیلاب بهاری ریشه کن اش کرد.

/ 2 نظر / 6 بازدید
رامتين

جوانه بی ريشه مثل کشور بدون روحانيته!

محسن

اين حرف فحش ناموسی بود؟!!! یعنی ما غياث آبادی ها ناموس سرمان نميشود؟