پاشنه آشیل

بمب ساعتی جامعه منطق نابجا است. منطقی که در آن ضد اخلاق بدل به ارزش می شود. منطقی که که فرار از قانون را زرنگی و عمل به اخلاق را بی دست و پایی و رعایت حقوق دیگران را ترس و فرار از واقعیت را شجاعت و  ... می داند. ما مقهور استدلالاتی می شویم که در آن بدی ها خوب جلوه می کنند و خوبی ها نمیتوانند قانع کننده باشند.

/ 0 نظر / 5 بازدید