دنیا

اول فهمم در حد مقایسه دو حد است.

دوم آدمی که در بسته های ایدئولوژی بنیادگرایانه آموزش می بیند همه را میخواهد به جهنم بفرستد. حال آنکه آدمی که در بسته های ایدلوژیک عفلانی شده آموزش می بیند نمیخواهد توسط دیگران به جهنم فرستاد شود.

/ 0 نظر / 5 بازدید