مراسم رسمی

یکی از بیمزه ترین موقعیتها شرکت در یک مراسم رسمی شام یا نهار است، که تنها کار مفید قابل تصور در آن، خوردن است.

/ 1 نظر / 5 بازدید
مازیار

میشه سر شام همراه خوردن، لحظات رو ساخت، هدایتشون کرد به یه سمت قشنگ.