استثمار

نه سازندگان وقایع همیشه بیشترین ثمرها را از رخداد ها می چینند و نه آنکه بیشترین سود را می برد سازنده آن رخداد است.

آنکه عاقلتر است همیشه بیشترین سود را از وقایع می برد چه خود بانی آن باشد چه نباشد.

/ 0 نظر / 37 بازدید