فارس یا پارس

طی دو روز گذشته دهها پیامک و چندین ای میل آمده است که چه نشسته ای که گوگل نام خلیج فارس را تغییر داده است به خلیج عربی و باید یک میلیون امضا جمع شود تا گوگل را از کار زشتش منصرف نماییم. خوب البته وظیفه هر وطنپرستی شرکت در چنین جنگهای میهنی است و بلکه اوجب واجبات است و ما هم سرباز وطنیم. و البته که من ۲۳۷۳۴۳ تیر را به چشم گوگل زدم که خدا کورش کنه. منتهی نه که آدمهایی مثل ما یک کار که میکنند هزار منت سر بقیه میگذارند، پس میشود چندتا سوال داشته باشم.

آنهایی که ما اسمهای موردعلاقه شان را عوض کرده ایم، میتوانند به جایی مراجعه کنند تا حقشان را از ما بگیرند، یا نه غلط میکنند از این کارها بکنند.

یعنی عربها یک میلیون امضا جمع کردند تا خلیج فارس را به خلیج عربی بدل کرده اند؟

حالا این عدد سحر آمیز یک میلیون از کجا آمده است؟

مگر نه اینکه عربها این کار را براحتی کرده اند. نمیشه هر وقت ما هم مثل عربها شدیم، همین کار آنها را بکنیم؟

اگر هرچی قبلا در تاریخ و اسناد قدیمی بوده قبوله، چیزی وجود خواهد داشت که بشود آنرا متعلق اختصاصی کسی یا جایی یا چیزی دانست؟

میشه ما اسمهای عربی مان را هم به فارسی برگردانیم؟

خلیج فارس مال ماست یعنی چی؟

خلیج فارس را بگیرند مهمتره یا مولوی را؟

/ 6 نظر / 6 بازدید
هادی

استاد آر اس اس وبلاگ برای من چرا درست کار نمی‌کنه؟ مطلب مهمی بود و البته مناقشه برانگیز.

محسن

حقیقتا من نبودم!!!

مسعود

خلیج همیشه فارس. دریای خزر. اروندرود!

محسن

برای خزر http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1

محسن

ولي خدا وکیلی این متنی که بر روی گوگل ارت گذاشتند خيلي تحريك كننده است: The name of this gulf from the history begining was Arabic or Aramyan and as all people know that shaat Al Arab was infuse in Delmon (Bahrain now). The name of Persian gulf isn't right name and that procedures from Iran consider one of fable

48

زیبا بود[چشمک][لبخند][گل]