پشیمانی

صورت استدالال زیر در باره غزه وجود دارد:

  • عموم مردم اسرائیل با عملیات ارتش در نوار غزه موافقند. 
  • توافق عموم مردم به هر فعالیتی مشروعیت می دهد.
  • نتیجه : عملیات ارتش اسرائیل در غزه مشروعیت دارد.

اما اگر آن صورت استدلال درست باشد این استدالال نیز صادق است:

  • عموم مردم آلمان با عملیات نازی در نسل کشی یهودیان موافقند. 
  • توافق عموم مردم به هر فعالیتی مشروعیت می دهد.
  • نتیجه : نسل کشی یهودیان توسط نازی ها مشروعیت دارد.

ولی هر دو استدلال یکسان نادرست است. چیزی که حاصل و نتیجه آن صغری و کبری است آن است که آن عموم مردم مسئول تبعات توافق شان هستند. آلمانی ها به یک پشیمانی و عذر خواهی عمومی همیشگی دچارند و مردم اسرائیل نیز باید بواسطه تبعات ناگوار، خود را برای یک پشیمانی و عذرخواهی همیشگی آماده نمایند.

 

/ 1 نظر / 30 بازدید
جواد

سلام[گل] صغری اشکال دیگری دارد و ان این است که اسر ائیل مردم ندارد ، بلکه ادمهایی که فعلا در ان زندگی می کنند ملیت های مختلف دارند . و ادامه استدلالتان درست است.