سوالات از همدان تا تهران

۱. چرا تعداد مردان باشخصیت ایرانی، تا به این حد کم شده است؟
۲. میدانید کجاست که آدمهای باهوش و نابغه تحویل میگیرد و خل تحویل میدهد؟
۳. آیا هنوز هم تعداد کودک های شریف از بزرگ هایش بیشتر است؟
۴. چرا همیشه پشت فرمان نشستن من، با شروع به کار پلیسهای جاده همزمان است؟
۵. اگر سگی پای آدم را گاز بگیرد به تلافی آن ما نیز باید پای سگ را گاز بگیریم؟
۶. چرا وقتی چهارنفر آدم گنده دور هم جمع میشوند نمیتوانند تلویزیون را خاموش کنند مزخرف نگویند و نوار بنان و پریسا گوش کنند و لذت ببرند؟
۷. کار کردن با کدام اینها سخت تره؟ مدیر قبلا توده ای- قبلا چریک- قبلا حزب اللهی-قبلا شاهدوست (راستی هیچ دقت کردید همه چی شد قبلا)
۸. چه جوری میتوانم به هومن وقتی ازمن میپرسد این چه سنگی است جواب درست بدهم؟
۹. قدیما که نه جرثقیل بود، نه تیرآهن، نه دوربین و نه هزار کمک کار دیگر، کوره های آجرپزی به آن بلندی را چه جوری میساختند؟
۱۰. اگر کسی از زندان لذت ببرد، فلسفه وجودی زندان از بین میرود؟
۱۱. دروغگویی موجه تره یا چاپلوسی؟
۱۲. چرا در کارهای زنانه، مردها سر هستند و در کارهای مردانه، زنان؟

/ 3 نظر / 6 بازدید
رامتين

۱. چون مرد تو ايران کلا کم شده. ۲. مهاب قدس ۳. از اسدالله ميرزا بايد بپرسي. ۴. چون تو پليس راه کار ميکني؟ ۵. اگه واکسن هاري زده باشيم بله. ۶. چرا فکر ميکني که وقتي چهارنفر آدم گنده دور هم جمع ميشوند، اگر تلويزيون را خاموش كنند، مزخرف نگويند و نوار بنان و پريسا گوش كنند لذت خواهند برد؟ ۷. فرقي نميکنه. چون همگي اين دوستان راديکال حتما الان اداي حزب اللهي هاي دو آتيشه رو در ميارن. ۸. هر چيزي که جواب بدي درسته. فکر ميکني زمين شناسها چي کار ميکنن؟ ۹. يه آجر ميکاشتن تو زمين آبش ميدادن، کودش ميدادن، ني ميزدن واسش، در ميومد... ۱۰. معلومه که نه. تازه يه فلسفه وجودي ميشه دو فلسفه وجودي! ۱۱. دنبال توجيه ميگردي؟ ۱۲. به علت سئوال شماره ۱ (خدا رو شکر که زاهدان نرفته بودي)

...

1- hamishe kam bude 2- taghriban hame jaa vali tooir jahaane sevom bishtar 3- ba'le 6- chon injuri lezzat mibaran 7- hame moteasefaane ie jur dard aavar hastand 9- baa badbakhti vali deghate bishtar 10- ki az zendaan lezzat mibare? 12- con dar har do mojood har do shakhsiat hast faghat be sakhti baavaresh mikonan

سيد مصطفي

۱-به علت رواج پديده دهماميسم ۲-دانشگاه صنعتي شريف ۳-شريف بزرگ هم دارد؟؟؟؟ ۴-!!! ۵-نه سگ را تحويل استاد دهمامي مدهيم ۶-چون گنده اند!! ۷-من مي گم قبلاٌ توده اي۱!!! ۸-به طريق مهندس آداب ۹-نمي ساختن ۱۰-اين كه گفتي يعني چه! ۱۱-چاپلوسي همراه با دروغگويي از هر دو موجه تره! ۱۲-اي زن ذليل ، زنها مثلاٌ تو چي سرن