عنکبوت

کتاب لابی اسرائیل و سیاست خارحی امریکا به ادعای نویسندگانش میتنی بر واقعگرایی سیاسی نوشته شده است. نشانه ها و مثالهایی جالب از تاثیر لابی مزبور بر روی سیاست خارجی امریکا در منطقه خاورمیانه و مسائل مرتبط با اسرائیل دارد. خواندنش می ارزد.

موجودیت اسرائیل کاملا وابسته به عناصر و اجزای دیگر است یعنی معلول عللی چند است. برخلاف بسیاری دیگر از کشورها که نیازی به دلیل برای ماندن ندارند اسرائیل جزو معدود کشورهایی ست که باید زیر بال و پرش را بگیرند تا نیافتد.

آپارتاید مذهبی (یهودیان شهروند درجه اولند)، نژادپرستی سیاسی (اعراب حتی اقلیت هم محسوب نمی شوند)،  دستکاری جمعیتی (نرخ رشد اعراب نباید ترکیب جمعیتی را بضرر یهودیان تهدید نماید)، انتقال قومی (همه اعراب اسرائیل باید در غزه و کرانه باختری تجمیع شوند)، غصب سرزمین فلسطینی عناصر داخلی ماندگاری اسرائیل هستند. هر یک از برنامه های فوق به شکست بیانجامد موجودیت اسرائیل بشدت تهدید می شود.

قدرت اول بودن امریکا به همراه اهمیت منطقه خاورمیانه برای امریکا بعلاوه تاثیر لابی اسرائیل یکی از عناصر خارجی مقوم اسرائیل است. یعنی اگر تاثیر لابی اسرائیل کاهش یابد یا دیگر خاورمیانه اهمیت سابق را برای امریکا نداشته باشد و یا اینکه امریکا دیگر قدرت برتر جهانی نباشد بازهم موجودیت اسرائیل بشدت تهدید می شود.

کشورهای دیکتاتوری در اطراف اسرائیل یکی ازدیگر از آن عناصر بیرونی است. بنابراین دموکراتیک شدن کشورهای منطقه تمام استدلالات سیاسی برای ماندن اسرائیل را باطل می سازد.

اسرائیل احتمالا نمیتواند برای ابد الآباد باقی بماند و احتمالا با انفجاری اتمی روزگارش خاتمه یافت مگر آنکه تمام آن علت ها همیشه باقی بمانند.

/ 0 نظر / 29 بازدید