هندسه

چیزی حدود ٢۵٠٠ یا ٣٠٠٠ سال قبل عده ای از کرات دیگر آمدند و به تعدادی کوه نشین دانشی آموختند که نامش هندسه نهادند. بعد رفتند دنبال کارشان و بدبختی آدمها از همان موقع شروع شد چون تصمیم گرفتند همه دانشها و علوم دیگر را به شکل این هندسه درآورند ولی گند زدن به همه همان چیزهای محدودی که داشتند.

نگاه کنید به دکارت، اسپینوزا، نیوتن، متکلمین، فلاسفه، کیمیاگران و ... که دربدر بدنبال اصول موضوعه ساده ای بودند تا همه چیز را روی آن بنا کنند.

گاهی وجود یک بچه درسخوان و مرتب بدترین عذاب است برای بقیه تنبلها.

یک نکته دیگر اینکه همان 2500 سال قبل علاوه بر فیثاغورث، بودا و سقراط و کوروش هم از آسمان اقتادند پائین. عجب روزگاری بود آن زمانه

/ 1 نظر / 5 بازدید
نصر

من که گفتم مهندس آن است که هندسه داند ولی کسی جدی نگرفت ولی هرچه خیر وشر بر سر بشر آمد از همین مهندسین آمد یاد شهشهانی وامتحان ریاضی 2 به جهنم مگه نه!