هزار و یک شب

اول سعید فغفوریان دوستی جوان چندصدتا فیلم زیبای تاریخ سینما را برایم توی هارد کپی کرد. به ممد آقایی دادم تا برای خودش بزنه.  فیلم ها بعدا پرید.

دوم هدیه عید یکی یک هارد اکسترناله.  از ممد فیلما رو کپی می کنم. یاد گرفتم چه جوری برایشان زیرنویس اضافه کنم. 

سوم تلویزیون اتاق دخترک نازنین بهش هارد وصل میشه.  حالا دیدن فیلم راحت ترین کاره.

چهارم هزارویکشب سینما. هر شب شهرزاد قصه گو قصه ای دارد.  شب اول هفت سامورایی.  شب دوم پرتقال کوکی. ترس از دانش. از کسانی که ادعای ستیز با بدی ها را دارند. ایدیولوژی.  اخلاق محصول آزادی انسان ها است. 

شب سوم 12 مرد خشمگین.  مگه وونه مگه دارمی.  فضایی خفه و گرم برای تصمیم گیری در خصوص زندگی دیگری.  چطور این همه سال ندیدمش.  حقیقت چیزها در جزییات قایم شده است. روانشناسی معرفت. آدمی اسیر تجاربش است و اندیشه اش بیشتر. هیجان انگیز بی هیچ صحنه ای بیرونی.  همچون حل جدول. سینمایی ناب. هیجان انگیز ترین فیلمها و  آثار گفتگوی آدمهاست. 

/ 0 نظر / 43 بازدید