شهر و روستایی

قدیما روستایی ها آخوند میشدند میآمدند شهر.

بعد نظامی می شدند می آمدند شهر

زمان ما دانشجو میشدند میآمدند شهر

الان چه جوری میآیند شهر؟

ضمنا قبلترها جمعیت هر نقطه تعیین میکرد که آن جمعیت را شهر بنامند الان هرجا که شهرداری دارد میشود شهر.

/ 0 نظر / 9 بازدید