مظلومیت عاشورا

بیشک عنصر مظلومیت قتل سیاوش در اساطیر کهن ما، در قالب واقعه کربلا باز تولید میشود. عنصر اصلی در فرهنگ ایرانی برای واقعه کربلا مظلومیت است نه ظلم ستیزی. برجسته نمودن عنصر ظلم ستیزی قیام امام حسین، توسط پان عربهای لبنانی قرن نوزدهم انجام شد که اتفاقا نه شیعه، نه حتی مسلمان، که مسیحی بودند. هنوز بنظر میرسد عنصر مظلومیت و دراماتیک عاشورا ماندگارتر از روایت سیاسی آن باشد.
عاشورا بر عاشورائیان تعزیت باد

/ 1 نظر / 5 بازدید
batool hojjati

نياز به اين داريم كه يك خانه تكاني براي تفكيك خرافه ها و احساسات پاك در اين قضيه انجام دهيم همگان را ترغيب كنيم بخوانند و بدانند چگونه اين واقعه را عده اي مستمسك قراردادند تا سلطه يابي كنند و سوار باورهاي مذهبي ملت شوند و اين گفته زيبا را بخاطر آوريم كه(( اي حسين بيش از اينكه زخمهاي تنت را به رخ بكشانند نياز هست فلسفه كارت توضيح داده شود)) به نقل از دكتر شريعتي