دلیلی نقلی بر درستی زن ذلیلی

قدما مبنای ارضا در بحث را بر دو پایه استوار میکردند یا عقل یا نقل. یعنی یا شیرفهمت میکردند به دلیل یا سرجایت می نشاندند به آیه، حدیث، شعر یا ضرب المثلی. در دفتر اول مثنوی قصه ای هست بنام "قصه اعرابی درویش و ماجرای زن او با به سبب قلت و درویشی" مولانا اون وسطای قصه موضوع زیر را می آورد:
در بیان این خبر که انهن یغلبن العاقل و یغلبهن الجاهل
گفت پیغمبر که زن بر عاقلان
غالب آید سخت و بر صاحبدلان
باز بر زن جاهلان غالب شوند
کاندر ایشان تندی حیوانست بند
کم بودشان رقت و لطف و وداد
زآنکه حیوانیست غالب بر نهاد
مهر و رقت وصف انسانی بود
خشم و شهوت وصف حیوانی بود
پرتو حق است آن معشوق نیست
خالق است آن گوئیا مخلوق نیست
دلایل عقلی هم اگر پیدا شود چه بهتر.

/ 1 نظر / 9 بازدید
مرورگر.کام

آخرين اخبار ايران و جهان در بزرگترين آرشيو خبري در ايران. خبر+عکس. :: اخبار را در www.moroorgar.com حرفه اي بخوانيد ::