تبلیغات

جای یک تبلیغاتچی در میان سیاستمداران خالی است یا اقلاکاشکی یک سری مشاور تبلیغاتچی میداشتند. در اربیل چند ایرانی را امریکایی ها میگیرند اما موضع انفعالی مال این وری هاست. حالا هم که اینها چندتا از اونها را میگیرن بازهم موضع انفعالی مال اینهاست. همه کارها از جنس چی میخواستیم و چی شد هست. بازی که انگلیسیها شروع میکنند را ادامه میدهند. بازی را این جور مواقع شما باید شروع کنید. ادعا اصلی این است که فاصله محل دستگیری ملوانان انگلیسی مثلا سه کیلومتر در داخل مرز عراق بوده است و حسابی رویش مانور میدهند و بعد هرچی از دهنشان در میآید میگویند. خوب بابا بگید داشتند در میرفتند گرفتیمشان. بعدش این همه زن دلیل بازی در نیاورید وقتی اونوریها هم در نمیاورند. سرجوخه زن شان با مرد سرجوخه شان فرقی ندارد ای زن ذلیلها ای دهمامی ها.

/ 1 نظر / 8 بازدید