مقصر

اگر

  1. نیازی عمیقا اساسی، منجر به خلق یک
  2. ایده بسیار خوب، و آنگاه تبدیل به
  3. طرحی خوب شود و براساس آن
  4. ماشین متوسط الحالی ساخته شود و بعد آن ماشین را بدهند
  5. دست آدمی که تنها کاری که بلد نیست رانندگی است

مقصر کدام یک از اعضای مجموعه زیر است؟

کارفرما- مشاور- پیمانکار- دولت- فرهنگ- سیاست- اقتصاد- جهانخواران شرق و غرب- انقلابیون- ضد انقلاب- شانس

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
عباس

تقصير توست که دنبال مقصر می گردی.