انتزاعیات

هر نسلی مسایل خود را دارد که ممکن است با نسل های دیگر تفاوت داشته باشد اما راه حل همه آنها از مسیر عقل می گذرد. پس آموختن روش های عقل درسی است که همه نسلها باید فرابگیریم

/ 1 نظر / 5 بازدید
برده ولی آزاد

تقدیم شما از هرآنچه خوبیست[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] امید که فردایی نو بسازید از گذشته ای که گذشته است [گل]