قانابعد از قانا، جهان جایی گندتر و غیرقابل تحملتر از قبل شده است.

/ 2 نظر / 5 بازدید
محفوظ

ميخواستم يه چيزهايی بگم اما به احترام قانا سکوت ميکنم تا بعد

تارا

پس از کشتار ۱۳۶۷ زندانيان سياسی چطور؟