خانه

۱. ممنونم از کسری و بقیه بچه ها. هر کسی روزهایی از سال را دارد که متعلق به اوست خواسته یا ناخواسته. مال من هم اینهاست.
۲. هنوز هم این شهر جایی برای زیستن من ندارد.
۳. فکر کنم بقالی بهتر از مهندسی بوده باشد چون عموم مهندسها باید از بقالها خانه بخرند.
۴. همیشه لنگ ۵ تا ۱۰ درصدم.
۵. حتی در سازمانهای خوب هم هنوز منابع انسانی در کنار ماشین آلات قرار میگیرند.
۶. آزادی بهتر است یا برابری؟
۷. یکی از زیباترین احساسها پدر (مادر) بودن است.

/ 2 نظر / 5 بازدید
محفوظ

بالاخره خونه خريدی؟

محسن

نه قيمتها به روز زياد ميشود.