حجاب

آنچه که حجاب نامیده میشود و در اینجا جاری است، تمام نماد جمهوری اسلامی گردیده است. ایران بدون حجاب، جمهوری اسلامی نخواهد بود. اگر هیچ یک از شعارهای جمهوری اسلامی محقق نگردیده باشد، اما حجاب باید محقق گردد.

حکومت دینی که مستقر شد،به غیر از آن شعارهای جهانشمولش، این قواعد نیز قرار بود بی هیچ مماشاتی در جامعه ایرانی به اجرا در آیند:

 • ممنوعیت بازی مشت زنی
 • ممنوعیت شرب خمر
 • ممنوعیت اجرای فسق و فجور
 • ممنوعیت بی حجابی زنان
 • ممنوعیت بازی شطرنج
 • ممنوعیت تولید و پخش موسیقی پاپ
 • ممنوعیت پخش فیلم های امریکایی و وسترن
 • ممنوعیت کاخ نشینی
 • ممنوعیت پوشیدن لباس آستین کوتاه
 • ممنوعیت تولید و پخش موسیقی
 • ممنوعیت زدن کراوات
 • ممنوعیت پخش صدای زن خواننده
 • ممنوعیت تحصیل زنان در رشته هایی خاص
 • ممنوعیت انتخاب مشاغلی مانند قضاوت برای زنان
 • ممنوعیت داشتن ویدئو
 • ممنوعیت داشتن نوارکاست
 • اجبار به ادای فریضه نماز در محل کار و تحصیل
 • اجبار به گذراندن امتحانات عقیدتی و سیاسی برای شروع در هر کار
 • اجبار به انجام تحقیقات محلی برای استخدام و تحصیل و هر کار دیگر

چند تا از این لیست اینک اجرا میشود؟ جز حجابش و ممنوعیتهایش برای زنان.

 

/ 1 نظر / 8 بازدید

« جمهوری اسلامی برای حفظ حکومت نيازی ندارد که دست به حذف هيچ يک از اين کارها بزند!!!!» روزی را به خاطر می آورم که دوستی ، پاسخ سوال مطروحه را اين چنین دريافت کرد!!!!! تا به کی بايد تاوان ديرفهمی و کج فهمی ديگران را کسانی بپردازند که زودتر می فهمند؟! گاهی اوقات فقط برای این که بگوییم ما بهتر می دانیم یا بهتر می فهمیم ، حقیقت را فدای هر چیزی می کنیم ..... فدای غرورمان!