مدیر

بسیاری از ما اگر در یک جامعه بدون رانت میزیستیم احتمالا به جای حقوق های عجیب و  غریب می بایست از راه دریافت اعانات موسسات خیریه ارتزاق میکردیم.

/ 1 نظر / 6 بازدید
هادی

یک اشتراک نظر جالب و اعتراف کمی تلخ.