ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود

دنیا چینی ها را از گرسنگی رهاند مرفه شان کرد و سطح زندگیشان را بالا برد.

چینی ها نیز دنیا را فقیر کردند سطح زندگیشان را کاهش دادند و دارند آنها را به گرسنگی میکشانند.

/ 3 نظر / 10 بازدید
دوستدار سقراط

فکر نمی کنم تعبیر دوم تان درست باشد اینکه چینی ها در تولید برخی کالاها کارایی بیشتری دارند به نفع کل بشر است. بقیه جهان باید در مسیری بیفتد که کارایی بیشتری نسبت به چینی ها دارند.

محسن

دوست عزیزم جناب آقای دوستدار سقراط تصورمیکنم تنها راه پیروزی بر چینی ها نصیب کسانی میشود که از آنها گرسنه ترند. طی این سالها که هیچ سیر به چینی ها نرسیدند مگر شاید هندیها یا ویتنامیها که ابتدا مقام آخر در میزان رفاه را کسب میکنند بعد از چینی شاید جلوبیافتند.

شاگرد ریاضی سابق

با محسن موافقم، چینی ها برای حفظ حکومت دیکتاتوری خود، مواد اولیه ارزشمند دنیا را به زباله تبدیل کرده و صادر می کنند تا سطح درآمد و رفاه مردم را بالا ببرند بلکه آنها در برابر دیکتاتوری ساکت بمانند. نتیجه این رشد سرطانی نابودی منابع، ترویج ماتریالیسم چیپ (مسخره است که آنها خود را کمونیست هم مینامند) ، و هم کاسه بقیه دیکتاتور های گندیده دنیا شدن است که خودتان نتایجش را شاهدش هستید.