کاردملی ها

قرارمان روبروی دکه جابر زیر درخت اراردار کل حمیده اگر فرصتی می شد خاطرات کل صاحبه را از زندگی اش ضبط می کردی خوب می شد بی إحساس حضور دوربین

/ 2 نظر / 6 بازدید
حمیده

واقعن راست می گی کل محسن! یه کارایی کردم و قصد دارم کارای دیگه ای هم کنم .. تازه یه منبع دیگه هم دارم .. کل ماندگار

حمیده

جاتوون زیر ارار دار خیلی خالیه !!!! امشب هم همه اونجا دور هم بودیم .. غزل کوچولو هم بود