بدویت

عربستان سعودی 45 سال پیش در راستای دیدگاه اسرائیل دست به تخریب جمال عبدالناصر و اعراب زد، کاری که امروز با فلسطینیان و اعراب در پیش گرفت.

کسی سودای رهبری جهان اسلام و عرب را در سر دارد که تقریبا در همه زمینه ها از بقیه عقب افتاده تر است.

تنها نقش مفیدش وقتی بود که اعراب با نفت به مقابله با غرب رفتند.

/ 0 نظر / 234 بازدید