غماز

این حتما از بداقبالی است که در آرزوی داشتن چیزی باشی که ایده آل دشمن تمام دوران ات می باشد و با هزار طعنه و متلک نواخته بودیش.

در جامعه ایرانی همه طبقات، طبقه متوسط ایرانی را به بدترین القاب اخلاقی و اجتماعی و فردی مفتخر مینمایند (ترسو، بی غیرت، هرهری مذهب، بی هویت، بدون آرمان، و .....) اما ایده آل زیستن همه طبقات، زیستن به سبک طبقه متوسط است (عدم دخالت دیگران در ساحت زندگی فردی، تکلیف تحصیل علوم جدیده برای فرزندان، کار، هوشمندی اقتصادی، یلندپروازی، صلح، آزادی، برابری)

/ 0 نظر / 6 بازدید